سخنگوی دولت:

حرف‌های سیاسی درباره بودجه دردی از مردم درمان نمی‌کند

علی ربیعی گفت: «نیاز داریم خارج از هیاهو و تنازعات بیهوده درآستانه قرن جدید و دورانی که ترامپ در‌حال‌شکست است و می‌تواند زندگی جامعه را عوض کند، بودجه مناسبی را ارائه کنیم. لایحه بودجه، ماحصل مطالعات و بررسی‌های تفصیلی و همه‌جانبه کارشناسان خبره دولت باتوجه‌به الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است. کلی‌گویی درباره بودجه ازسوی برخی افراد و بیان اینکه بیشترین عواید بودجه نصیب دلالان و سودجویان خواهد شد، تعبیر درستی نیست؛ اینکه بودجه منجر به فروپاشی نظام می‌شود؛ یا دوستی گفتند این‌ها ارزها را پنهان کردند تا در شرایط دیگر وارد کنند. تعابیر غیرکارشناسی زیادی که امروز بیان می‌شود، به مصلحت جامعه نیست». به‌گزارش ایرنا؛ سخنگوی دولت بابیان‌اینکه مصادیق حرف‌های کلی‌گویی باید مشخص شود تا به آن پاسخ بدهیم، گفت: «سخنانی نظیر اینکه لایحه با رویکرد سیاسی برای فروپاشی نظام است، فاقد بنیه علمی و اقتصادی‌ست؛ بیشتر، نوعی رفتار سیاسی و اتهامی علیه دولت است. ما نمی‌خواهیم منازعه سیاسی کنیم. اگر قرار است پاسخ داده شود، مایلم به‌عنوان نماینده دولت به ما بگویند کدام تصویب در کجا موجب رانت و دلالی‌ست و کجای آن موجب فروپاشی نظام است؛ شما چه تصمیم جایگزینی دارید که پیرامون آن بحث کنیم؟»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه