از ابتدای کرونا تاکنون ۲۲۰تُن روغن وارد بهبهان شده که بین واحدهای صنفی توزیع شده است
روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه