• شماره 2370 -
  • ۱۴۰۰ سه شنبه ۲ آذر

متروکه‌شدن ۴۰۰۰۰ روستا در کشور

آمارها حاکی‌ازآن‌است‌که از سال ۱۳۳۵ تا دهه ۹۰، حدود ۴۰‌هزار روستا کاملاً از سکنه خالی و متروکه شده‌اند؛ به‌طوری‌که سهم جمعیت روستایی از ۳۹‌درصد در سال ۱۳۷۵، به ۲۹‌درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. به‌گزارش تسنیم؛ جمعیت انسانی در پهنه‌ای اکولوژیک شکل گرفته و فعالیت‌های انسانی را حمایت یا محدود می‌کند. مهاجرت به‌عنوان یکی از انواع واکنش‌های انسانی، بیانگر روابط بین انسان‌ها و بستر زیست‌محیطی‌ست. شواهد تاریخی حاکی‌ست؛ مهاجرت انسانی با تغییرات اکولوژیکی، رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. مهاجرت انسان‌ها از روستا به شهر، بی‌شک به یکی از مهم‌ترین پیامدهای تخریب محیط‌زیست تبدیل شده است. واکنش افراد درپاسخ‌به تغییرات اقلیم متفاوت است و مهم‌ترین واکنش افراد به زوال زیست‌محیطی و دفع مخاطرات، مهاجرت است. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه