• شماره 2373 -
  • ۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر

70 اقدام

سید رضا فاطمی امین گفت: «سامانه جامع تجارت، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های دولت الکترونیک است و تأکید رئیس‌جمهوری از ابتدای دولت سیزدهم، بر نهایی‌سازی این سامانه بوده است». وی با اعلام پیشرفت ۸۰‌درصدی این‌پروژه، گفت: «۷۰ اقدام باید تا پایان سال جاری برای نهایی‌سازی و تکمیل این سامانه انجام شود».

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه