• شماره 2414 -
  • ۱۴۰۰ شنبه ۲۵ دي

میزان تمایل ایرانی‌ها به تزریق دُز سوم واکسن کرونا

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران جهت پایش افکار عمومی درارتباط‌با تمایل مردم به تزریق دز سوم واکسن کرونا، یک نظرسنجی در مقیاس ملی و با شیوه مصاحبه تلفنی در روزهای 6 تا 9 دی‌ماه 1400 انجام داده است. جامعه آماری این نظرسنجی کلیه شهروندان 18‌سال‌به‌بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن 1584‌نفر بوده است. به‌گزارش روابط‌عمومی ایسپا؛ ۵۰.۲‌درصد پاسخگویان این نظرسنجی مرد و ۴۹.۸‌درصد زن هستند. ۲۵.۹‌درصد پاسخگویان در رده سنی ۱۸ تا ۲۹‌سال، ۴۷.۶‌درصد در رده سنی ۳۰ تا ۴۹‌سال و ۲۶.۴‌درصد در رده سنی ۵۰‌سال و بالاتر قرار دارند. ۶۰درصد گروه نمونه فاقد تحصیلات دانشگاهی و ۳۹.۲‌درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. ۰.۸‌درصد گروه نمونه به این سؤال پاسخی ندادند. ۲۴.۰‌درصد مجرد، ۶۹.۸‌درصد متأهل و ۶.۲‌درصد بدون همسر براثر طلاق یا فوت همسر هستند. ۷۴.۰‌درصد پاسخگویان در نقاط شهری و ۲۶.۰‌درصد در روستاها سکونت دارند. ۶.۹‌درصد افراد نمونه اعلام کردند فقط دز اول را تزریق کرده‌اند، ۶۹.۱‌درصد دو دز تزریق کرده‌اند، ۱۵.۱‌درصد دز سوم را تزریق کرده‌اند و ۸.۶‌درصد نیز اعلام کردند که تمایلی به تزریق واکسن ندارند. ۰.۳‌درصد نیز به این سؤال پاسخ مشخص ندادند. مجموعاً ۹۱.۱‌درصد پاسخگویان حداقل یک دز واکسن را تزریق کرده‌اند. از کسانی‌که دو دز واکسن تزریق کرده اما هنوز دز سوم را نزده‌اند سؤال شده است که «آیا قصد دارید دز سوم را بزنید؟» ۸۸.۶‌درصد از کل کسانی‌که تاکنون دو دز را تزریق کردند و هنوز دز سوم را نزده‌اند اعلام کرده‌اند دز سوم را خواهند زد، ۶.۴‌درصد گفته‌اند دز سوم را نخواهند زد و پنج‌درصد نیز به این سؤال پاسخ مشخصی را نداده‌اند. میزان تمایل به تزریق دز سوم واکسن بین زنان و مردان، بین گروه‌های مختلف سنی (جوان، میان‌سال و مسن) و گروه‌های مختلف تحصیلی تفاوت معناداری ندارد. 

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
پایگاه خبری سایه خاوران هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه