• شماره 2417 -
  • ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ دي

سخن مدیرمسئول

طرح «رعد» و پلیس تهران

علی‌اکبر بهبهانی

امنیت، روحیه و رفاه به‌عنوان سه عنصر اصلی رضایت در جامعه و درنهایت در کشور شناخته شده‌اند و اساساً زیربنای بقا و دوام هر کشوری به این سه اصل بستگی دارد. هریک‌از این اصول، خود کارگزارانی دارد که انجام درست وظیفه آنان، کشور را به سه دسته پیشرفته، در‌حال‌پیشرفت و عقب‌مانده تقسیم کرده است. در‌این‌بین، امنیت در ردیف اصلی یا زیربنایی شمرده شده است؛ زمانی‌که امنیت برقرار شد، به‌تبع‌آن روحیه در جوامع بالا رفته و در پس آن رفاه ایجاد می‌شود. بحث امروز ما به‌نوعی قدردانی از گروه و دسته‌ای‌ست که حضور مستمر و همیشگی دارند و در مواقع خیلی ضروری به‌جا و در کل کشور، آرامش را موجب می‌شوند. پس ضرورت دارد که به‌بهانه طرح رعد پلیس تهران بزرگ که طی شبانه‌روز برای هدیه امنیت به شهروندان تهران، خواب خوش را از خود گرفته و به جنگ اراذل‌واوباش رفته است و این کاری‌ست که همه‌وقت ادامه داشته و به زمان و مکان خاصی تعلق ندارد، به مسائل این‌گروه بپردازیم؛ نکته قابل‌تأمل این‌است‌که تحریم‌ها و حوادث و مسائل برجای‌مانده از تحریم‌ها که در ظاهر موجب ایجاد یا تشکیل گروه ضربتی رعد شده، کار را برای این قشر زحمتکش، بسیار بیشتر کرده است؛ چون اگر فقط بیکاری و تنگدستی را ملاک قرار دهیم، پاره‌ای از جوانان که نمی‌توانند خرج روزانه خود را تأمین کنند، ناخواسته از راه صواب عدول کرده و به دام گردنکشان، اراذل، اوباش و معتادان می‌افتند و چون بدین‌روی قربانی شدند، خود موجب ده‌ها خلاف شده و صدها قربانی می‌گیرند؛ درنتیجه پلیس بزرگ تهران، با طرحی در شکل و قالب رعد، به‌سان رعد بر سر این قشر فاسد نازل شده و آنان را شکار می‌کند تا اصل اول زیربنای کشورداری که همانا امنیت است، محقق شود. اینک که پنجاه‌و‌دومین مرحله رعد طی چند‌روز‌گذشته توسط پلیس تهران به‌اجرا درآمده است و هر‌لحظه در نقطه‌ای از تهران، این خلاف‌کاران را دستگیر می‌کند، سزاوار است که زحمت شبانه‌روزی و طاقت‌فرسای آنان را قدر دانسته و اگر از دست روزنامه‌نگاری چون من برای سپاس شایسته از آنان کاری برنمی‌آید، حداقل می‌توانم از‌طریق نوشتن این سطور، زحمات آنان را ارج بگذارم. وقتی‌که عکس‌های تعدادی از این گردنکشان را دیدم، تیپ و ظاهر عجیب و غیرآدمی این‌گونه اراذل، انسان را به تفکر وامی‌دارد که به‌راستی اینان نیاز به روانکاوی عمیق دارند؛ چرا‌که عادی نمی‌نماید که انسان حتی از اصلیت ظاهری و عادی خود که پوشش مناسب است، دور بماند و در لباس حیوانات وحشی رفت‌و‌آمد کند. به‌هرروی بنا‌ به‌گفته پلیس تهران، در 10ماهه‌اخیر، به‌میزان دو‌درصد به آمار سرقت خودرو در تهران افزوده شده و در نوع سرقت خودروها توسط این دزدان نیز تغییرات زیادی صورت گرفته؛ تا‌جایی‌که پاره‌ای از خودروها را در گذرگاه‌ها و خیابان‌های خلوت در زمانی کمتر از 45ثانیه باز کرده و به‌سرقت می‌برند؛ اما خوشبختانه فعالیت پلیس بسیار گسترده‌تر شده؛ تا‌جایی‌که به‌میزان 7/2‌درصد به کشفیات پلیس در محدوده تهران در‌زمینه سرقت افزوده شده است؛ یعنی اگر میزان سرقت‌ها به‌واسطه حضور و ظهور بیشتر بیکاری و روی‌آوردن به کار سرقت خودرو یا منازل، افزایش یافته؛ ازسوی دیگر بر حد و اندازه تلاش پلیس نیز به‌میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزوده شده و پلیس، خواب راحت را از خلافکاران جامعه ربوده است. چنانچه به‌گفته فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس تمام تلاش خود را معطوف کرده که در لباس پیشگیری از جرائم، مبارزه بی‌امانی را با خلاف‌کاران جامعه، آغاز کند تا جامعه از لوث وجود این‌قبیل افراد پاک و منزه شود. به‌امید موفقیت‌های بیشتر برای این قشر زحمتکش.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه