• شماره 2418 -
  • ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي

خبر روز

انسیه خزعلی؛ معاون رئیس‌جمهوری گفت: «کارمندان زن براساس پویش حس خوب؛ و استفاده از مرخصی تشویقی می‌توانند با خانواده در پارک‌ها، از برنامه‌های متنوع روز زن بهره ببرند».

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه