زمینه جذب و اشتغال جویندگان شغل با هدایت اعتبارات مربوطه فراهم می‌شودکسب رتبه برتر از نظر شاخص قرائت کنتورهای بازار برق در کشورتجلیل از کارگران و کارفرمایان نمونه شهرستان ریمراسم گرامیداشت روز کارگر در شهرستان ری برگزار می‌شود
تاسیس خانه‌های جوان سبب رشد و شکوفایی  جوانان می‌شود
خبرخبر
روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه