• شماره 2526 -
  • ۱۴۰۱ سه شنبه ۳۱ خرداد

شناسایی سود ۵۵۷‌ریالی هر سهم بیمه سامان

بیمه سامان در سال ۱۴۰۰ به‌ازای هر سهم ۵۵۷‌ریال سود شناسایی کرد و سود خالص این شرکت به دوهزار و ۷۸۴‌میلیارد و ۱۷۷‌میلیون‌ریال رسید. حساب سودوزیان شرکت یادشده نشان از کاهش ۶۸‌درصدی سود خالص نسبت به سال ۹۹ دارد که دلیل آن کاهش ۴۶‌درصدی درآمد سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع بیمه‌ای ناشی از روند بازار سهام بوده است. درآمد حق بیمه ناخالص بیمه سامان در سال گذشته با رشدی ۵۹‌درصدی نسبت به سال ۹۹ به رقم ۱۶‌هزار و ۴۸۸‌میلیارد و ۷۶۴‌میلیون‌ریال رسیده و حق بیمه خاص (سهم نگهداری) این شرکت با رشدی ۶۲‌درصدی به رقم ۱۴‌هزار و ۶۲۱‌میلیارد و ۲۱‌میلیون‌ریال اعلام شده است. این گزارش می‌افزاید: «درآمد سرمایه‌گذاری از محل منابع بیمه‌ای شرکت بیمه سامان از هشت‌هزار و ۶۵۰‌میلیارد و ۶۱۰‌میلیون‌ریال در سال ۹۹ با کاهشی ۴۶‌درصدی به رقم چهارهزار و ۶۵۲‌میلیارد و ۷۸۴‌میلیون‌ریال رسیده است. به‌این‌ترتیب شرکت بیمه سامان موفق شده درآمدهای بیمه‌ای خود را در سال گذشته ۱۱‌درصد افزایش دهد و به ۲۰‌هزار و شش‌میلیارد و ۲۱۸‌میلیون‌ریال برساند. رشد خسارت و مزایای پرداختی خالص بیمه سامان در سال گذشته نسبت به قبل آن ۵۲‌درصد برآورد شده و سود ناخالص فعالیت‌های بیمه‌ای این شرکت در پایان ۱۴۰۰ به عدد پنج‌هزار و ۶۶‌میلیارد و ۴۷۵‌میلیون‌ریال رسیده است. به‌این‌ترتیب؛ سود عملیاتی شرکت در پایان سال گذشته بالغ‌بر دوهزار و ۷۷۱ میلیارد و ۵۸۷‌میلیون‌ریال بوده است. سود خالص هم سهم بیمه سامان در سال ۹۹ با سرمایه ثبت‌شده دوهزار و ۵۵‌میلیارد و ۱۹‌میلیون‌ریال، ۴۲۶۶‌ریال بوده که در سال ۱۴۰۰ با سرمایه پنج‌هزارمیلیارد‌ریالی این شرکت به‌ازای هر سهم ۵۵۷‌ریال سود شناسایی کرده است. این شرکت بیمه‌ای در سال گذشته سود انباشته پنج‌هزار و ۹۵۱‌میلیارد و ۳۴۰‌میلیون‌ریالی را ثبت کرده است».

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه