فعالیت درراستای حل مشکلات و توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی‌(ره) شهرستانجمع‌آوری سگ‌های ولگرد، از خدمات موردنیاز به مردم است
جمع‌آوری سگ‌های ولگرد، از خدمات موردنیاز به مردم است
برگزاری نشست‌های خبری مدیران دستگاه‌ها و دوره‌های آموزشی روابط‌عمومی‌هامقدمات ساخت مسکن محرومین در ملارد فراهم شد
روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه