• شماره 1187 -
  • ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت

زنان می‌توانند رجل سیاسی باشند

عضو کمیسیون شوراها معتقد است مذاکرات مجلس خبرگان ویژگی‌های رجل سیاسی و مذهبی را مشخص می‌کند. به گزارش خانه‌ملت، عبدالرضا هاشم‌زایی در خصوص لزوم تعیین شاخص‌های شناخت رجل سیاسی، اظهار داشت: مجلس هشتم قانونی را در این زمینه به تصویب رساند ولی از آنجایی که شورای نگهبان خود را مسئول انتخابات ریاست جمهوری می‌داند، این قانون را رد کرد و دستورالعمل جدیدی را نیز در این زمینه ابلاغ نکرد. وی بیان کرد: مجلس مجددا باید این قانون را با نظر کارشناسان مختلف بازنگری کند تا ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری ساماندهی شود. عضو ‌کمیسیون شوراها با اشاره به مذاکرات مجلس خبرگان در خصوص رجل سیاسی ادامه داد: بر اساس آنچه در آن مجلس طی مباحثی مطرح شد، حتی زنان شایسته نیز تحت شمول رجل سیاسی قرار می‌گیرند. مطالعه مذاکرات مجلس خبرگان مصادیق رجل سیاسی که امکان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را دارند، مشخص می‌کند، براساس همین مذاکرات و کشف اراده مقنن باید تعریف رجل سیاسی و مذهبی را بیان کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه