آخرین خبرها
خبرهای پربیننده
پزشک خانواده؛ نیازی دست‌یافتنی
کد خبر: 354786 | تاریخ مخابره: ۱۴۰۳ دوشنبه ۱۱ تير - 08:33

سخن مدیرمسئول

پزشک خانواده؛ نیازی دست‌یافتنی

در کشورهای پیشرفته و کشورهای حوزه اسکاندونیای، معمولاً مردم برای معاینات پزشکی و خدمات اولیه، پزشکانی خاص دارند و بیمه پزشکی پرداخت می‌کنند. بدین‌روی، پاره‌ای‌از‌اوقاف بسیاری از پزشکانی که پایبند به سوگند پزشکی هستند، درطول هرماه با مراجعه حضوری به منازل افراد تحت‌تکفل بیمه‌ای خود، خدمت صادقانه را عرضه می‌کنند و بیمار ناچار نیست با تن تب‌دار یا ضعف شدید جسمانی، رنج مراجعه به پزشک را به جان خود بخرد و چون روال معمول، توجه پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی‌ست، به بهترین نوع و بالاترین حد رسیدگی مورد ویزیت دکتر در منزل قرار می‌گیرند و در مواقعی که بیمار به تشخیص پزشک باید در بیمارستان تحت مراقبت پزشکی متخصص قرار گیرد، چنین می‌کنند که در نظام پزشکی شرط صواب این‌گونه است و به‌واسطه این خدمت‌دهی که دراسرع‌وقت صورت می‌پذیرد، بیمار از صدمات ثانویه در امان می‌ماند؛ لذا از میزان مرگ‌و‌میز به‌نحو کاملی کاسته می‌شود. ممکن است ازسوی امور پزشکی ایران و حتی وزارت درمان و آموزش پزشکی گفته شود که سیستم اورژانس و مراجعه به منزل در ایران انجام می‌شود که با تشکر از اورژانس در سراسر کشور که خدماتشان شایسته و درخور تقدیر است، باید گفت که وقتی در کشور عزیز ما ازسوی ده‌ها دانشگاه و دانشکده پزشکی و درمانی، دانشجو پذیرفته می‌شود و سالیانه رقم مهمی پزشک در هر سه رده پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازی تربیت می‌شوند، می‌توان با گردآوری آمار و حتی افزایش سهمیه برای دانشگاه‌ها، برای نیل به هدف مراجعه پزشک در منزل، تلاش کرده و به این خدمت شایسته، دست پیدا کنیم. بدیهی‌ست؛ جمعیت نمی‌تواند مانع از این خدمت‌رسانی شود؛ برای مثال ما در کشورمان 44500 دندانپزشک داریم که بااین‌حساب در کل کشور به‌ازای هر 100‌هزار‌نفر تنها یک دندانپزشک داریم و تعداد زنان دندانپزشکی درمقایسه‌با پزشکان مرد بسیار کمتر است؛ همچنین میزان تراکم پزشک جراح و عمومی که در تهران سکونت دارند، بیش‌تر است که این عدم توزیع نامتوازن، به‌شدت شهرستان‌های کوچک و بخش‌های کشور را رنج می‌دهد. ما حتی می‌توانیم سرباز پزشکان را نیز، در دوران خدمت مقدس سربازی در نقاط محروم کشور به‌کار گیریم که اگر از پتانسیل یا استعداد پراکندگی متوازن پزشکان در سطح کشور عاجز باشیم، ازطریق خدمت سربازی‌ آن را جبران کنیم. از‌آنجایی‌که دندان‌پزشکان را نمونه آماری قرار دادیم، باید از مشکلات بی‌شمار مردم برای نبود یا کمبود دندان‌پزشکی در سطح کشور نیز سخن بگوییم. چون تعداد دندان‌پزشکان بسیار کمتر از حد متوسط است، به‌نوعی باعث گرانی خدمات دندانپزشکی شده است و به‌یقین بسیاری از مردم متوسط متمایل به ضعیف، به‌سختی می‌توانند به درمان یا ترمیم عیوب دندان خود بپردازند که درنتیجه اغلب دندان‌هایی را که می‌توانند ترمیم کنند و با آن روزگار بگذرانند، علی‌رغم میل باطنی به‌جای ترمیم، می‌کشند که حتی هزینه کشیدن آن را به‌سختی تهیه می‌کنند. اکنون باید آرزو کنیم که بتوانیم فعل خواستن را به‌راحتی صرف کنیم و به روزهای خوش بدون‌درد در آینده فکر کنیم؛ چراکه ملت وظیفه‌شناس ما همواره نشان داده‌اند که قدردان، خدمتگزاران بوده، هستند و خواهند بود. چون ملبس به این خصلت پسندیده هستند.

ارسال دیدگاه شما

بالای صفحه