• شماره 2408 -
  • ۱۴۰۰ شنبه ۱۸ دي

آمار

194690تن

تایرسازان، از ابتدای امسال تا پایان آذرماه موفق به تولید ۱۸‌میلیون و 23293حلقه انواع لاستیک برای خودروهای سواری، باری، تجاری، کشاورزی، راه‌سازی و صنعتی شدند؛ که 194690تن است. تولیدات تایرسازان در نه‌ماهه‌امسال از‌نظر وزنی تعداد حلقه سه‌درصد در‌مقایسه‌با مدت مشابه پارسال کاهش داشت؛ وزن تولیدات در سال قبل، 200503تن بود.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه