• شماره 2556 -
  • ۱۴۰۱ شنبه ۸ مرداد

تأسیس شهر بغداد

در چنین روزی در سال 762؛ «بغداد» در کرانه غربی دجله توسط عباسیان و در زمان خلیفه المنصور بنیاد شد. «بغداد»، بزرگ‌ترین شهر و پایتخت عراق؛ و دومین شهر بزرگ جهان عرب پس از قاهره؛ و مرکز استان بغداد است که در مرکز جغرافیایی عراق کنار رود دجله قرار دارد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه