• شماره 2368 -
  • ۱۴۰۰ يکشنبه ۳۰ آبان

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی خبر داد؛

ثبت‌نام همه مجردها در طرح نهضت ملی مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی گفت: «شورای‌عالی مسکن با کلیات ثبت‌نام همه مجردها در طرح نهضت ملی مسکن موافقت کرد». به‌گزارش آنا؛ محمود محمودزاده افزود: «ثبت‌نام سایر مجردها در نهضت ملی مسکن مشروط است؛ یعنی موقع تحویل واحد مسکونی باید متأهل باشند؛ در‌غیر‌این‌صورت خانه به آنان تحویل داده نمی‌شود. این‌طرح با هدف ازدواج مجردها و حل مشکل پیری جمعیت مطرح شده و اکنون پنج گروهِ افراد، فارغ‌ازاینکه متأهل یا سرپرست خانوار باشند می‌توانند در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند. در گذشته فقط زنان ۳۵‌سال و نخبگان علمی و معلولان جسمی،حرکتی امکان ثبت‌نام در طرح مسکن را داشتند؛ اما در مصوبه اخیر مردان مجرد ۴۵‌سال و بیماران خاص نیز می‌توانند برای داشتن مسکن در سامانه ثمن ثبت‌نام کنند. رشد جمعیت، کاهش زیادی یافته و ما اکنون در طرح‌های مسکن به‌دنبال ایجاد مکانیسمی برای تشکیل خانواده و حل پیری جمعیت هستیم».

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه